Νέο Ευρωπαικό Πρόγραμμα Erasmus για τον Αθλητισμό από το Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αθλητισμού «ΗΡΟΔΩΡΟΣ»

Βρίσκεστε εδώ:/Νέο Ευρωπαικό Πρόγραμμα Erasmus για τον Αθλητισμό από το Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αθλητισμού «ΗΡΟΔΩΡΟΣ»

Νέο Ευρωπαικό Πρόγραμμα Erasmus για τον Αθλητισμό από το Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αθλητισμού «ΗΡΟΔΩΡΟΣ»

2019-10-31T17:13:25+02:00 31/10/2019|Χωρίς κατηγορία|

Τη χρηματοδότηση ύψους 399.000 ευρώ από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ERASMUS + για τον Αθλητισμό εξασφάλισε το Δ.Σ. και η Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. «ΗΡΟΔΩΡΟΣ» κ. Γιάννα Ρήγα μετά από εντατική δουλειά και την υποβολή εμπεριστατωμένης πρότασης στο πρόγραμμα τον Απρίλιο του 2019 με τον διακριτικό τίτλο “KINESIS”. Σκοπός του προγράμματος είναι η κοινωνική ένταξη των παιδιών των ευπαθών κοινωνικών ομάδων και οικονομικά ασθενέστερων μέσα από τον Αθλητισμό σε μια συνεργασία των σχολείων και των αθλητικών συλλόγων ώστε να τους δοθούν ίσες ευκαιρίες συμμετοχής.

Επίσης στοχεύει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων για τους εκπαιδευτικούς Φυσικής Αγωγής ώστε να προάγουν αυτή την συνεργασία σχολείων και αθλητικών συλλόγων. Η διάρκεια του προγράμματος θα είναι δύο έτη και οι εταίροι-φορείς υποδοχείς, που επιλέχθηκαν να πάρουν μέρος, διαθέτουν σημαντική εμπειρία σε ανάλογα προγράμματα κινητικότητας και μεταφοράς τεχνογνωσίας, μεταξύ αυτών και το Πανεπιστήμιο Αθλητισμού της Λιθουανίας.

Αναμενόμενα αποτελέσματα από την υλοποίηση του σχεδίου είναι:
. Η ενθάρρυνση της συμμετοχής στον αθλητισμό, στην κοινωνικοποίηση, στην προώθηση εθελοντικών δραστηριοτήτων, στην ανταλλαγή των αξιών και των ίσων ευκαιριών.

  • Η παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών και η ενίσχυση δεξιοτήτων παιδιών της σχολικής κοινότητας που προέρχονται από ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και η ενεργή συμμετοχή τους στον Αθλητισμό μέσα από το πρόγραμμα και τις δράσεις του και τη διασύνδεσή τους με τα κοινά.

  • Η απόκτηση διαπολιτισμικής συνείδησης των καταρτιζομένων και η δυνατότητα συμμετοχής σε ευρωπαϊκά «δίκτυα γνώσης»και η γόνιμη αλληλεπίδραση.

  • Η ενδυνάμωση της συμμετοχής όλων των εμπλεκομένων σε ένα ευρωπαϊκό περιβάλλον «Δια Βίου Μάθησης» και η απόκτηση πιστοποιημένων γνώσεων και δεξιοτήτων του προσωπικού ΝΠΔΔ «ΗΡΟΔΩΡΟΣ» και των εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής.

Μεταξύ άλλων στις δράσεις που θα πραγματοποιηθούν θα είναι:

Συναντήσεις, ημερίδες, επαφές με τοπικούς και εθνικούς φορείς, επισκέψεις, συνέντευξη τύπου, χρήση και προβολή μέσων κοινωνικής δικτύωσης, καταγραφή απόψεων των παιδιών και των εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής καθώς και η δημιουργία προπονητικών προγραμμάτων και εργαλείων για τους ίδιους.