Έγγραφη πρόσκληση σε δημόσια κλήρωση για πρόσληψη προσωπικού βάσει της υπ. αριθμ.:1/2019 Σ.Ο.Χ.ανακοίνωσης του Ν.Π.Δ.Δ. “ΗΡΟΔΩΡΟΣ”

Βρίσκεστε εδώ:/Έγγραφη πρόσκληση σε δημόσια κλήρωση για πρόσληψη προσωπικού βάσει της υπ. αριθμ.:1/2019 Σ.Ο.Χ.ανακοίνωσης του Ν.Π.Δ.Δ. “ΗΡΟΔΩΡΟΣ”

Έγγραφη πρόσκληση σε δημόσια κλήρωση για πρόσληψη προσωπικού βάσει της υπ. αριθμ.:1/2019 Σ.Ο.Χ.ανακοίνωσης του Ν.Π.Δ.Δ. “ΗΡΟΔΩΡΟΣ”