Δικαιολογητικά ΚΑΠΗ

Βρίσκεστε εδώ:////Δικαιολογητικά ΚΑΠΗ
Δικαιολογητικά ΚΑΠΗ 2018-03-19T10:11:10+02:00

Το κάθε μέλος του Κ.Α.Π.Η. εφοδιάζεται με ειδική ταυτότητα την οποία επιδεικνύει όταν του ζητηθεί ή όταν το ίδιο θελήσει να κάνει χρήση σε ένα ή περισσότερα προγράμματα ή δράσεις που υλοποιεί το Κ.Α.Π.Η.

Για την εγγραφή των μελών απαιτείται :
• Αστυνομική Ταυτότητα
• Δύο φωτογραφίες
• Η ορισμένη με απόφαση Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. “ΗΡΟΔΩΡΟΣ” συνδρομή
• Αποδεικτικό μονίμου κατοικίας ή πιστοποιητικό δημοτολογίου
• Αίτηση του ενδιαφερομένου

Ως μέλη εγγράφονται:
1. Πολίτες από 60 ετών και άνω, άνδρες και γυναίκες, που κατοικούν στην περιοχή του Δήμου Μεγαρέων.
2. Άτομα με ειδικές ανάγκες (Α.Μ.Ε.Α), εφόσον η κοινωνική υπηρεσία το κρίνει απαραίτητο εγγράφονται από 50 ετών και άνω.
3. Άτομα νεώτερης ηλικίας εφόσον είναι σύζυγοι μελών.
4. Κατ’ εξαίρεση εγγραφές,προσωρινώς κατοικούντων στην περιοχή ή για ειδικό λόγο, γίνονται με εισήγηση του προσωπικού, και αφού ληφθεί απόφαση του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αθλητισμού “ΗΡΟΔΩΡΟΣ” του Δήμου Μεγαρέων.