Μαζικός Αθλητισμός ΓΓΑ

Βρίσκεστε εδώ:///Μαζικός Αθλητισμός ΓΓΑ
Μαζικός Αθλητισμός ΓΓΑ 2018-04-24T10:05:44+03:00

Το Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Αθλητισμού του Δήμου Μεγαρέων «Ηρόδωρος» υλοποιεί κάθε χρόνο σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού «Προγράμματα Άθλησης για Όλους» ανταποκρινόμενο στην ανάγκη των κατοίκων του Δήμου μας για δια βίου άθληση.
Η δια βίου άθληση αποτελεί μία από τις βασικές συνιστώσες για την ποιοτική διαχείριση και ουσιαστική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου, λαμβάνοντας υπόψη το σύγχρονο τρόπο ζωής και τ’ αποτελέσματα των ερευνών για τη θετική επίδραση της άσκησης στην υγεία και στην ψυχοκοινωνική κατάσταση του ατόμου.

Η άσκηση με τη συστηματική επιστημονική καθοδήγηση, αποτελεί ουσιαστική κοινωνική επένδυση γιατί βελτιώνει την ποιότητα ζωής του ανθρώπου, θωρακίζει την υγεία, συμβάλει στην πρόληψη εκφυλιστικών τάσεων, στην ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων και σε μια καλύτερη σχέση ανθρώπου και φυσικού περιβάλλοντος. Μέσα από την υλοποίηση των Προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους» το Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Αθλητισμού «Ηρόδωρος» του Δήμου Μεγαρέων φιλοδοξεί στη βελτίωση του βιολογικού επιπέδου των αθλουμένων, στην καλλιέργεια του αθλητικού χαρακτήρα και αθλητικής συνείδησης, στην αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου και στην αναψυχή των αθλουμένων δημοτών ή κατοίκων του Δήμου Μεγαρέων.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
ONLINE ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ