Συνάντηση ΝΠΔΔ «ΗΡΟΔΩΡΟΣ» και Αθλητικών Συλλόγων

Βρίσκεστε εδώ:/Συνάντηση ΝΠΔΔ «ΗΡΟΔΩΡΟΣ» και Αθλητικών Συλλόγων

Συνάντηση ΝΠΔΔ «ΗΡΟΔΩΡΟΣ» και Αθλητικών Συλλόγων

2018-03-05T11:05:28+00:00 11/9/2015|Αθλητισμός, Δελτία Τύπου|

Πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 31 Αυγούστου στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου η συνάντηση των Αθλητικών Συλλόγων του Δήμου μας με την Πρόεδρο κα Γιάννα Ρήγα και την αρμόδια επιτροπή αθλητισμού του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «ΗΡΟΔΩΡΟΣ» που αποτελείται από τους Ιωάννη Σταμούλη, Κλ. Βαρελά, Τάσο Μαρκεσίνη, Ελένη Βασιλείου, Ιερ. Πολυκανδρίτη, Σπύρο Παπασίδερη, Πέννυ Γρίβα, Αδαμ. Κοροβέση.

Στη συνάντηση εκπροσωπήθηκαν όλοι οι αθλητικοί συλλογοι οι οποίοι κάνουν χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων για τις δραστηριότητές τους.

Σκοπός της συνάντησης ήταν η συζήτηση των όρων χρήσης, κανονισμών λειτουργίας και παραχώρησης των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Μεγαρέων.

Το λόγο είχε η Πρόεδρος η οποία ανέλυσε τους λόγους που κρίθηκε ως αναγκαία η συνάντηση και τόνισε ότι οποιαδήποτε δραστηριότητα πραγματοποιείται εντός Δημοτικών Χώρων Άθλησης πρέπει απαραιτήτως να διέπεται από κάθε απαραίτητη νόμιμη διαδικασία και να εφαρμοστεί ο Νέος Κανονισμός Λειτουργίας των Αθλητικών εγκαταστάσεων όπως έχει ψηφιστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μεγαρέων.

Αρχικά επισήμανε ότι ο στόχος της Διοίκησης και του Δημάρχου Κου Γρηγόρη Σταμούλη είναι ένας.

Αθλητισμός για όλους και ελεύθερη πρόσβαση σε κάθε Δημότη σε ασφαλείς Δημοτικούς Αθλητικούς Χώρους.

Ανέφερε επίσης ότι δικαίωμα χρήσης των Δημοτικών Αθλητικών Χώρων θα έχουν οι αθλητικοί σύλλογοι οι οποίοι:

  • θα πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος και η Γεν. Γραμματεία Αθλητισμού (επικυρωμένο καταστατικό, βεβαίωση πρωτοδικείου, σύνθεση Διοικ. Συμβουλίου, κλπ).
  • θα έχουν υποβάλει εγγράφως αίτημα στο ΝΠΔΔ «ΗΡΟΔΩΡΟΣ» για την χρήση της εγκατάστασης με αναλυτική αναφορά στην ημέρα, ώρα και δραστηριότητα.
  • θα έχουν υποβάλλει καταστάσεις αθλούμενων και ιατρικές βεβαιώσεις για το άμεσο προγραμματισμό της χρήσης των Αθλητικών εγκαταστάσεων.

Στη συνέχεια έγινε ενημέρωση σχετικά με τις μέχρι τώρα μικρής κλίμακας συντηρήσεις των Αθλ. εγκαταστάσεων αλλά και για τον προγραμματισμό των συντηρήσεων που πρόκειται να πραγματοποιηθούν με τις 300.000 ευρώ που θα διατεθούν από την Περιφέρεια για το σκοπό αυτό καθώς και για τα προγράμματα μαζικού αθλητισμού που θα υλοποιηθούν σε συνεργασία με τη Γεν. Γραμματεία Αθλητισμού.

Τέλος τονίστηκε ιδιαίτερα η σημασία της στήριξης από τους αθλητικούς συλλόγους  αυτής της προσπάθειας ώστε η συνεργασία να γίνεται με διαφάνεια και σύμφωνα με τον νόμο και ο Δήμος να παρέχει αθλητικούς χώρους ασφαλείς και λειτουργικούς για όλους τους δημότες.